2018
รายการ โลกของ ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์เสริมสำหรับ ช่างผมมืออาชีพ


ไทย


รัก ผม
รัก ผม - SHOT - สารฟอกขาว ผม

รัก ผม
SHOT


รัก ผม

เด RESET DECO NO AMMONIA
Decolorante แอมโมเนีย โดยไม่ต้อง ค่อยๆ เบา และหวาน ทุกประเภท ผม สูตร มัน เป็นสมบูรณ์ฟรี ของแอมโมเนีย ทำให้มัน ละเอียดอ่อนมากขึ้น กระบวนการของการ ฟอกสี ผม มันเหมาะสำหรับ เทคนิคการ ใด ๆ ของ การฟอกสี ฟอก ให้ เส้น ที่รวม ทั้ง ต้องขอบคุณ พลังของ ไม่ บวม สดใส เป็น whitenerสีเหลือง สะท้อน ตัดกัน แบบดั้งเดิม -
ส้ม. กล่อง : กล่อง โลหะที่มี สองถุง 500 กรัม

privacy policy